Isnin, 19 September 2011

KURSUS KENAIKAN PANGKAT SARJAN KRS (NEGERI KEDAH)

MODUL AKTIVITI KEROHANIAN / MORAL


1.  PENGENALAN

     Kerohanian dan moral adalah merupakan kurikulum teras dalam kurikulum Kadet

     Remaja Sekolah (KRS). Setiap aktiviti yang dijalankan mestilah dikaitkan atau

     dihubungkan dengan aspek kerohanian dan moral.

 2.  MATLAMAT

     Melahirkan pemimpin dikalangan pelajar yang berketrampilan dari sudut lahiriah dan  

     mantap dengan jati diri dalaman.

 3.  OBJEKTIF

     3.1  menyediakan satu garis panduan pelaksanaan modul kerohanian Pegawai Waren

     3.2  melahirkan pelajar yang sempurna dari sudut Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek

     3.3  mempraktikkan kurikulum kohanian dan moral dalam kurikulum KRS

     3.4  memastikan pelajar mentaati ajaran agama dan nilai-nilai murni dalam kehidupan.


4.  PELAKSANAAN

     4.1   kaedah pelaksanaan 

             Dijalankan sepanjang masa kursus. Item kerohanian hanya akan dilaksanakan

             oleh pelajar Islam, manakala item moral adalah untuk  pelajar bukan Islam.

      4.2   Item kerohanian (pelajar Islam sahaja)

            Menjawab secara lisan/bacaan/amali

             a.  Rukun Solat

             b.  Bacaan dalam solat

             c.  Wirit/Doa lepas solat (ringkas)

             d.  Mandi wajib

             e.  Rukun Iman/Islam

             f.   Sifat 20/Asmaulhusna

             g.  Bacaan ayat Lazim

             h.  Sifat wajib bagi rasul

             i.   Nama para sahabat / Nabi

             J.   Doa harian


    4.3   Item moral (pelajar bukan Islam)

 Penerangan secara lisan tentang semua tajuk di bawah.

             a.  kebersihan

             b.  keluarga bahagia

             c.  alam sekitar

             d.  kepentingan menuntut ilmu

             e.  belia benci dadah

             f.   keselamatan jalan raya

            g.   adab dengan rakan

             h.  adab dengan guru/jurulatih

             i.   adab dengan ibu bapa

              j.  kekemasan diri
       
     4.5.  keperluan jurulatih

             a.  jumlah yang mencukupi: seorang bagi setiap lokasi aktiviti atau

 b.  seorang jurulatih akan berada bersama satu kumpulan untuk sepanjang kursus

             c.  jurulatih bagi aktiviti tersebut yang membuat penilaian bagi setiap kumpulan

                  yang tiba dilokasi tersebut.

      4.6   kaedah pemarkahan

             a.  markah akan diberikan kepada setiap pelajar yang terlibat berpandukan ujian 

                  lisan yang dijalankan mengikut keperluan kad ujian/borang pemarkahan yang

                   telah ditetapkan.

             b.   Pengujian secara berasingan bagi pelajar Islam dan pelajar bukan Islam.

5.  PENUTUP

     Adalah diharapkan  melalui penilaian ini akan membimbing pelajar membentuk

     jati diri dalaman disamping pemantauan yang berterusan dari jurulatih

     supaya dapat melahirkan bakal Sarjan  yang berketrampilan dan berakhlak

     mulia yang akan membantu mengarahkan hala tuju KRS diperingkat negeri ke

     landasan yang sebenar.